Lisa Jisei

Webbtidningen aspekt.nu

Recension av boken "Jag är sjuk" i aspekt.nu

En reflekterande artikel på aspekt.nu efter boken ”Jag är sjuk”

2015-07-06 Den Göteborgsbaserade webbtidningen aspekt.nu läste Lisas bok ”Jag är sjuk” och skrev en reflekterande artikel där ortorexi som sjukdom lyfts fram.

Läs texten på aspekt.nu

Spåra från din sida.

| © Lisa Jisei