Lisa Jisei

Varför upptäcktes det inte tidigare att du var sjuk?

Det var nog av flera olika orsaker. Dels såg jag medvetet till att ingen var med mig hela dagar. Jag bytte umgänge och delade upp dagen så att ingen kunde få en överblick över hur jag tränade och åt. Min man jobbade i en annan stad och kunde inte få insyn i min vardag. Mitt nätverk visste inte vad ortorexi var och det tog lite tid innan de lyckades se att något inte stod rätt till. Det tog lite tid innan nätverket pratade ihop sig och fick en helhetsbild. Så de visste och såg helt enkelt mycket små delar av vad jag gjorde. Många såg nog att något inte stämde men fick inte helt ihop en samstämmig bild. Sen var jag också en mästare i att manipulera, ljuga och ge mitt nätverk dåligt samvete. Att träna mycket är inget som per automatik ifrågasätts i vårt samhälle, snarare att det uppmuntras. De blev lojala mot mig och min sjukdom utan att veta om det.

Läs ett smakprov av boken på smakprov.se


| © Lisa Jisei