Lisa Jisei

Varför fick du Ortorexi?

Det är en väldigt svår fråga att svara på, kanske för att den inte har ett entydigt svar utan många olika. Dels hade jag en bakgrund av anorexi och andra ätstörningskombinationer. Vid den här tiden vistades jag i miljöer med hög träningsfrekvens och ett svåruppnått ideal. Jag fick för mycket kunskap om kost och träning efter min utbildning till kostrådgivare och gjorde misstaget att ta min sjukdom (besattheten av mat och kroppen) som ett intresse. Jag trodde att jag skulle kunna hjälpa andra med frågor om mat och träning eftersom jag hade erfarenheter av ätstörningar vilket var ett stort misstag. Jag hade också ett nytt nätverk som inte hade erfarenheten av min tidigare problematik och hur man kan hantera den, vilket gjorde att det hann gå lång tid innan de reagerade. Så ett kort svar är nog att det var en kombination av min bakgrund, min självbild, mitt nätverk och den miljö jag verkade i.

Läs ett smakprov av boken på smakprov.se


| © Lisa Jisei