Lisa Jisei

SR, P4 Sörmland

P4 Sörm 150323

Lisa Jisei, kort intervju i P4

 23 mars 2015 blev Lisa intervjuad i radioprogrammet Förmiddag i P4 Sörmland – med Pia Lindhe Rudolf. En kort intervju på 2 x 5 min som var den första intervjun för året. Lisa fick frågor om hennes historia och om ortorexi, det lästes upp även ett citat ur boken.

Lyssna på intervjun här.

Spåra från din sida.

Läs ett smakprov av boken på smakprov.se


| © Lisa Jisei