Lisa Jisei

Petra Månström rekommenderar Jag är sjuk

2015-07-11 Efter att ha läst boken Jag är sjuk skrev Petra ett engagerat blogginlägg med rubriken ”Snälla, skicka vården på en omvärldsuppdatering!”. Hon kunde identifiera sig med hetsen på idealet och vårdens oförmåga att fånga upp behoven av hjälp. Med det ville journalisten rekommendera Lisas bok och har återkommit flera gånger i sociala medier till Lisa och hennes historia.

Spåra från din sida.

| © Lisa Jisei