Lisa Jisei

Närstående

”Du fattar ingenting” – att stå bredvid

För anhöriga och närstående

En föreläsning som fokuserar på att ge en tydlig bild av hur sjukdomen uppfattas inifrån för att som utomstående kunna vara till hjälp.

1 timme föreläsning

30 min diskussion

  • Anorexi/ortorexi/bulimi
  • Min historia
  • Signaler
  • Anhöriga
  • Anhörigroller
  • Sjukdomens olika faser
  • Vård
  • Att stötta genom processen
  • En hälsosam förebild

Läs ett smakprov av boken på smakprov.se


| © Lisa Jisei