Lisa Jisei

Vården

Ortorexi – diagnosen som inte finns

För yrkesverksamma inom vården

En ärlig föreläsning med fokus på upptäckt och behandling av personer med ortorexi, en icke existerande diagnos. Jag berättar hur jag tog mig igenom vårdens instanser utan att bli upptäckt eller få hjälp. Hur kan sjukdomen upptäckas och behandlas?

1 timme föreläsning

30-60 min diskussion

 • Min historia
 • Signaler
 • Skillnader från anorexi och bulimi
 • Signaler i mötet med vården
 • Mina anhöriga och vården
 • Luckorna jag ramlade igenom
 • Vård som fungerade
 • Hur kan vi hantera en sjukdom som ännu inte finns som diagnos?

Närstående

”Du fattar ingenting” – att stå bredvid

För anhöriga och närstående

En föreläsning som fokuserar på att ge en tydlig bild av hur sjukdomen uppfattas inifrån för att som utomstående kunna vara till hjälp.

1 timme föreläsning

30 min diskussion

 • Anorexi/ortorexi/bulimi
 • Min historia
 • Signaler
 • Anhöriga
 • Anhörigroller
 • Sjukdomens olika faser
 • Vård
 • Att stötta genom processen
 • En hälsosam förebild

Gym/idrott

Aldrig vila

För gympersonal och idrottstränare

En föreläsning om att upptäcka och hantera ortorexi i träningsmiljöer. Fokus ligger i att beskriva signaler och tecken att titta samt diskussioner kring hur vi skapar positiva träningsmiljöer som motverkar hälsohets. Vart drar man gränsen mellan hälsa och ohälsa?

1 timme föreläsning

1 timme diskussion

 • Min historia
 • Min dåvarande träning
 • Att upptäcka
 • Min behandling
 • Vägen tillbaka till gymmet
 • Återfall
 • Gymmet som hälsosam förebild

Allmänheten

Ortorexi – manisk överhälsosamhet

En informativ föreläsning om ortorexi

En bred informativ föreläsning om ortorexi som skapar förståelse för sjukdomens karaktär, uppkomst och behandling.

1 timme föreläsning

30 min frågestund

 • Anorexi, bulimi, ortorexi
 • Min historia
 • Signaler
 • Anhöriga
 • Vård
 • Att stötta genom processen
 • En hälsosam förebild
 • Frisk i ett sjukt samhälle

Läs ett smakprov av boken på smakprov.se


| © Lisa Jisei