Lisa Jisei

Jag har själv ätstörningar, skulle du rekommendera mig att läsa din bok?

del 2Det här en fråga jag får väldigt ofta via mejl och av människor jag träffar. Det är en bra fråga som också är lite svår att besvara. Jag ska försöka mig på någon form av svar. Boken är skriven för anhöriga och de som står nära personer med ortorexi. Den är alltså inte skriven som en självhjälpsbok eller liknande. Boken gör ett försök att beskriva sjukdomen för de som vill försöka förstå. Jag ville, när jag skrev boken, göra vad jag kunde för att se till att boken inte skulle vara för triggande för personer med ätstörningar. Men att balansera viljan att få människor att förstå med att inte trigga någon är svårt. Flera delar har redigerats bort just av den anledningen. Jag ville att personer med ätstörningar skulle kunna läsa den. När jag var sjuk läste jag en del av den litteratur som rekommenderades mig att läsa. Flera av de böckerna triggade mig verkligen, andra gjorde det inte. När jag pratat med andra människor med ätstörningar kan de ha uppfattat det precis tvärt om. Vi har olika saker som triggar oss vilket gör det svårt för mig att besvara.

Jag brukar ge 3 olika förslag:

  • Ge den till någon i din närhet
    Om du har någon i din närhet som du inte upplever förstår din sjukdom kan boken fungera som brygga er emellan. Om dina anhöriga förstår mer kan det underlätta för dig.
  • Börja med slutet
    Flera med ätstörningar har läst den och tyckt om den. Vill du kan du börja med slutet. Boken är delad i två delar. Den första delen är min berättelse av hur jag blev sjuk och hur jag levde då. Den andra delen är mer en reflektion utifrån mig, mina anhöriga och min psykolog. Den heter ”att gå vidare” och handlar mer om hur jag ser på min sjukdom med det perspektiv jag har idag. Jag skulle kunna tänka mig att den första delen är mer triggande än den andra. Även några av de som står nära mig har valt att bara läsa del två eftersom att första delen är lite tyngre.

 

  • Läs en bit i taget i samråd med någon du litar på
    Om man ändå vill läsa boken kan man göra det tillsammans med någon som är införstådd med ens svårigheter och som man kan prata om det man läser med. Man kan prova att läsa en bit i taget och se hur man upplever det.

Men att ge ett klart Ja eller Nej svar på frågan om man ska läsa boken om man har ätstörningar är omöjligt. Vi är olika i hur vi uppfattar saker och i vad som triggar oss eller stöttar oss. Några behöver se att de inte är ensamma och kan få en djupare förståelse för sig själva genom att läsa boken. Andra blir sjukare av att ta del av andras sjukdomshistoria. Vi är olika.

Mitt mål är inte att alla ska läsa min bok. Målet med boken har hela tiden varit att det ska finnas en bok tillgänglig, som beskriver ortorexi inifrån, för de som behöver den. Om du är en av dessa kan bara du själv avgöra.

Spåra från din sida.

Läs ett smakprov av boken på smakprov.se


| © Lisa Jisei