Lisa Jisei

Jag har själv ätstörningar, skulle du rekommendera mig att läsa din bok?

del 2Det här en fråga jag får väldigt ofta via mejl och av människor jag träffar. Det är en bra fråga som också är lite svår att besvara. Jag ska försöka mig på någon form av svar. Boken är skriven för anhöriga och de som står nära personer med ortorexi. Den är alltså inte skriven som en självhjälpsbok eller liknande. Boken gör ett försök att beskriva sjukdomen för de som vill försöka förstå. Jag ville, när jag skrev boken, göra vad …

Spåra från din sida.

| © Lisa Jisei