Lisa Jisei

Gym/idrott

Aldrig vila

För gympersonal och idrottstränare

En föreläsning om att upptäcka och hantera ortorexi i träningsmiljöer. Fokus ligger i att beskriva signaler och tecken att titta samt diskussioner kring hur vi skapar positiva träningsmiljöer som motverkar hälsohets. Vart drar man gränsen mellan hälsa och ohälsa?

1 timme föreläsning

1 timme diskussion

  • Min historia
  • Min dåvarande träning
  • Att upptäcka
  • Min behandling
  • Vägen tillbaka till gymmet
  • Återfall
  • Gymmet som hälsosam förebild

Läs ett smakprov av boken på smakprov.se


| © Lisa Jisei