Lisa Jisei

Hur fick du hjälp?

Mitt nätverk la tillslut ihop sina bilder av mig och förstod att jag var illa ute. Tack vare en person i min närhet som visste att det fanns behandling för ortorexi kom jag snabbt dit och fick hjälp. Där träffade jag min underbara psykoterapeut som jag har att tacka för mitt liv. Jag har tidigare gått hos flera olika psykologer och ändå inte kommit dit jag är idag. Det var en lyckträff med personkemi, tajming och en terapeut som kunde ortorexi som blev räddningen. Det tillsammans med ett nätverk som backade upp och höll emot när jag svajade. Mitt nätverk har blivit starkare nu än någonsin och de som nu finns kvar är inte lika många som tidigare men betydligt mer insatta i min problematik, envisa och väldigt lojala. Så kombintionen av nätverk, psykoterapi och snabb vård.

Läs ett smakprov av boken på smakprov.se


| © Lisa Jisei