Lisa Jisei

Fotografering

Det är ju dubbelt det där med att fotografera sig. Lika mycket som jag förstår att jag behöver ta bilder emellanåt, lika mycket våndas jag. Att tänka på att jag ska behöva stå stilla, observerad av en erfaren fotograf och röra huvudet och kroppen på beställning gör mig yr. Jag våndas, skjuter upp men låtsas sen som ingenting när det väl är dags. Att jag som har så mycket issues med min kroppsuppfattning behöver fotograferas i de bästa lamporna, stå …

Spåra från din sida.

| © Lisa Jisei