Lisa Jisei

Boka mig

Lisa är en van föreläsare och har tidigare föreläst på kickoffer, skolor, hälsodagar, företag och events. Lisa har tidigare varit konferencier på olika större galor och har erfarenhet både av större och mindre publik. Med en bakgrund inom teater så har föreläsningarna varit ett naturligt led i spridningen av kunskap om ortorexi. Målet med föreläsningarna är att sprida kunskap om och belysa problematiken kring ortorexi. Föreläsningen kombineras gärna med diskussion och kan även göras om till en workshop för att …

| © Lisa Jisei