Lisa Jisei

Boka mig

Lisa är en van föreläsare och har tidigare föreläst på kickoffer, skolor, hälsodagar, företag och events. Lisa har tidigare varit konferencier på olika större galor och har erfarenhet både av större och mindre publik. Med en bakgrund inom teater så har föreläsningarna varit ett naturligt led i spridningen av kunskap om ortorexi. Målet med föreläsningarna är att sprida kunskap om och belysa problematiken kring ortorexi. Föreläsningen kombineras gärna med diskussion och kan även göras om till en workshop för att t.ex. arbeta fram hur en verksamhet kan ta hänsyn till problemet överträning.

Ersättningen justeras efter typ av evenemang och antal åhörare med tillägg för kostnader för eventuella resor och logi. Välkommen med dina frågor om bokning till info@jagarsjuk.se.

 

 • Ortorexi – manisk överhälsosamhet

  En informativ föreläsning om ortorexi

  En bred informativ föreläsning om ortorexi som skapar förståelse för sjukdomens karaktär, uppkomst och behandling.

  1 timme föreläsning

  30 min frågestund

  • Anorexi, bulimi, ortorexi
  • Min historia
  • Signaler
  • Anhöriga
  • Vård
  • Att stötta genom processen
  • En hälsosam förebild
  • Frisk i ett sjukt samhälle
 • Aldrig vila

  För gympersonal och idrottstränare

  En föreläsning om att upptäcka och hantera ortorexi i träningsmiljöer. Fokus ligger i att beskriva signaler och tecken att titta samt diskussioner kring hur vi skapar positiva träningsmiljöer som motverkar hälsohets. Vart drar man gränsen mellan hälsa och ohälsa?

  1 timme föreläsning

  1 timme diskussion

  • Min historia
  • Min dåvarande träning
  • Att upptäcka
  • Min behandling
  • Vägen tillbaka till gymmet
  • Återfall
  • Gymmet som hälsosam förebild
 • ”Du fattar ingenting” – att stå bredvid

  För anhöriga och närstående

  En föreläsning som fokuserar på att ge en tydlig bild av hur sjukdomen uppfattas inifrån för att som utomstående kunna vara till hjälp.

  1 timme föreläsning

  30 min diskussion

  • Anorexi/ortorexi/bulimi
  • Min historia
  • Signaler
  • Anhöriga
  • Anhörigroller
  • Sjukdomens olika faser
  • Vård
  • Att stötta genom processen
  • En hälsosam förebild
 • Ortorexi – diagnosen som inte finns

  För yrkesverksamma inom vården

  En ärlig föreläsning med fokus på upptäckt och behandling av personer med ortorexi, en icke existerande diagnos. Jag berättar hur jag tog mig igenom vårdens instanser utan att bli upptäckt eller få hjälp. Hur kan sjukdomen upptäckas och behandlas?

  1 timme föreläsning

  30-60 min diskussion

  • Min historia
  • Signaler
  • Skillnader från anorexi och bulimi
  • Signaler i mötet med vården
  • Mina anhöriga och vården
  • Luckorna jag ramlade igenom
  • Vård som fungerade
  • Hur kan vi hantera en sjukdom som ännu inte finns som diagnos?

| © Lisa Jisei