Lisa Jisei

Allmänheten

Ortorexi – manisk överhälsosamhet

En informativ föreläsning om ortorexi

En bred informativ föreläsning om ortorexi som skapar förståelse för sjukdomens karaktär, uppkomst och behandling.

1 timme föreläsning

30 min frågestund

  • Anorexi, bulimi, ortorexi
  • Min historia
  • Signaler
  • Anhöriga
  • Vård
  • Att stötta genom processen
  • En hälsosam förebild
  • Frisk i ett sjukt samhälle

Läs ett smakprov av boken på smakprov.se


| © Lisa Jisei